Prezydent nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze; zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej - tak w środowym oświadczeniu Kancelaria Prezydenta odniosła się do artykułu "Rzeczpospolitej" o podwyżkach.

W środowym wydaniu "Rz" informowała o podwyżkach, jakie mają wejść w życie od września i zgodnie z zarządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy obejmą wszystkich 400 pracowników Kancelarii – od dyrektora generalnego do referenta. Najniższe - według dziennika - miałyby wynieść 500 zł, a najwyższe 1,5 tys. zł.

Kancelaria Prezydenta opublikowała w środę oświadczenie, w którym informacje podane przez "Rz" określiła jako "nieznajdujące potwierdzenia w faktach".

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze w drodze zarządzenia w odniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106 proc." - czytamy w oświadczeniu.

Zmiana zarządzenia - jak dodała KPRP - podyktowana była zaktualizowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, a zmiany dotyczyły "dostosowania minimalnych wartości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę".

Według KPRP zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki, a stwarza taką możliwość w ramach posiadanych przez kancelarię środków na wynagrodzenie danego pracownika. Według Kancelarii Prezydenta informacja o podniesieniu zarobków doradców o 2 tys. zł to "daleko idąca nadinterpretacja".

"W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6 proc. stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał +zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł+" - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto KPRP podkreśliła, że pensja szefa kancelarii nie jest regulowana zarządzeniem, a wynika z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Kancelaria Prezydenta zdementowała również informację o 400 osobach, które otrzymają podwyżki, ponieważ zatrudnia jedynie 341 osób w komórkach organizacyjnych.

W oświadczeniu zaznaczono, że nieprawdziwa jest informacja o zarobkach prezydenta - 12,6 tys. zł (to wynagrodzenie zasadnicze), która stanowi 1 z 3 składników miesięcznego wynagrodzenia głowy państwa - obok dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat.

KPRP podkreśliła również, że średnia wynagrodzenie zasadnicze za lipiec 2020 r. wyniosło 6632 zł (7816 zł brutto), a nie 10 tys. zł.

Kancelaria Prezydenta stwierdziła, że nie miała szans przygotować informacji na pytanie dziennikarki "Rzeczpospolitej" w terminie, ponieważ zostało wysłane o godz. 22.12 w dniu 17 sierpnia. Dodatkowo w oświadczeniu zamieszczono kopię e-maila dziennikarki, zwracającej się o skomentowanie kwestii podwyżek.