Wtedy za niemal połowę zakażeń odpowiadał Śląsk – tego dnia odnotowano tam 326 przypadków. Teraz najwięcej przypadków było także w tym regionie, ale o wiele mniej – 188. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska ze 142 i Mazowsze z 62 nowymi diagnozami.
Resort zdrowia informuje, że jednym z powodów wzrostu są ogniska w kopalniach, ale i zakładzie mięsnym w Małopolsce oraz domu opieki i podmiocie handlowym.