Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała w środę pozytywnie trzy wnioski o przesunięcie 530 mln zł na nowe zadania - bezpieczeństwo energetyczne oraz rekompensaty za suszę.

Komisja rozpatrywała dwa wnioski ministra finansów.

W pierwszym wnioskował "w związku z pismem ministra klimatu" o przeznaczenie 130 mln zł z rezerw celowych budżetu państwa, pochodzących z pozycji nr 35 budżetu - "środki na uzupełnienie środków na wypłatę i rewaloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające" w kwocie 30 mln zł oraz poz. 49 "środki na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE" w kwocie 100 mln zł.

Zgromadzone w ten sposób "środki będą przeznaczone na zakup odtworzeniowy asortymentu rezerw strategicznych". Przedstawiciel resortu stwierdził, że "zakup ten jest związany ze zmianą zagrożeń bezpieczeństwa państwa, szczególnie zakłóceń w ciągłości dostaw towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zaspokajania ich potrzeb, ratowania zdrowia i życia".

Dodał, że premier Mateusz Morawiecki oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrazili pozytywne opinie na temat wymienionych wyżej przesunięć.

Obecny na posiedzeniu wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński powiedział, że rezerwy, na które będą przesunięte środki, mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Komisja przyjęła również pozytywną opinię w sprawie wniosku ministra rolnictwa o zmianach w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r.

Zmiana dotyczyła przeznaczenia 400 mln zł z rezerw celowych z poz. 49 budżetu w kwocie 382 mln zł oraz z poz. 56 w sumie 18 mln zł na pomoc finansową rolnikom, którym grozi utrata płynności finansowej na skutek szkody wywołanej suszą w 2019 r., dokonywaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.(PAP)