Sejm za nowelizacją ustawy o OZE, poszerzającą definicję drewna energetycznego


Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Ma ona obowiązywać do końca 2021 roku.
Za nowelizacją opowiedziało się 232 posłów, przeciw było 206, a 13 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej posłowie stosunkiem głosów 204 do 233 przy 6 wstrzymujących się opowiedzieli się przeciw odrzuceniu nowelizacji w całości.
Przyjęte przepisy wprowadzają nową definicję drewna energetycznego. Mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.
Za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:
- surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
- produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
- odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Nowela ma umożliwić wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki na cele energetyczne.
"Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, zarówno w wyniku epidemii COVID-19,jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego – w związku ze zmianami klimatycznymi – przybywa w polskich lasach" – podano w uzasadnieniu.
Zaznaczono, że pozostawienie surowca w lesie mogłoby skutkować wzrostem liczby szkodników owadzich, a także przyczynić się do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.
(ISBnews)