W środę w Senacie trwa debata nad prezydencką ustawą o bonie turystycznym. Bon przewiduje 500 złotowe wsparcie na imprezy turystyczne dla rodzin z dziećmi. KO chce poszerzyć grono beneficjentów o seniorów.

Celem bonu jest wsparcie polskich rodzin oraz branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała z powodu koronawirusa. Nowe przepisy przewidują świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości 500 zł dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe - 1000 zł. Bon nie będzie miał formy gotówkowej. Będzie miał on formę elektroniczną i sfinansować nim będzie można pobyt usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne w kraju.

Ustawę rozpatrywały wcześniej dwie senackie komisje; rodziny i gospodarki. Komisja rodziny zaproponowała wprowadzenie do ustawy ponad 50 poprawek, jakie zaproponowali senaccy legislatorzy. Wątpliwości co do zgodności z konstytucją i prawem europejskim wzbudziło kilka artykułów ustawy. Największe zastrzeżenia budziły zmiany dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 i włączenia do treści ustawy o bonie turystycznym przepisów dotyczących przekazywania wsparcia dla samorządów, których nie było w przedłożeniu przygotowanym przez prezydenta.

Pytania wzbudziła też kwestia notyfikacji przepisów do Komisji Europejskiej. Występujący w środę w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha przekazał, że nastąpiła prenotyfikacja tych przepisów i "trwają rozmowy" z KE.

Komisja gospodarki z kolei wniosła, by Senat przyjął ustawę bez poprawek. Podczas obu komisji senatorowie KO zaproponowali wnioski mniejszości.

Wicemarszałek senatu Maria Koc (PiS) podkreśliła w środę, że ustawa spowoduje, że bon turystyczny trafi do 6,5 mln polskich dzieci. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Senator zwróciła uwagę, że bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Wicemarszałek dodała, że pieniądze z bonu trafią do przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które zgłoszą się do Polskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie prac nad ustawą w wyższej izbie parlamentu pojawił się postulat KO, by z tych środków mogli skorzystać także przewoźnicy, instytucje kultury takiej jak np. muzea, placówki edukacyjne. Poprawkę w tej sprawie zapowiedzieli w środę Adam Szejnfeld i Leszek Czarnobaj (obaj z KO).

Koc zwróciła jednak uwagę, że pieniądze z bonu również trafią do przewoźników, ponieważ z niego mają być finansowane usługi łączone (np. nocleg z przejazdem).

Sprawozdawcy mniejszości Artur Dunin i Adam Szejnfeld (obaj z KO) postulowali, by bonem turystycznym objąć także seniorów - emerytów i rencistów. Szejnfeld wskazał, że pierwotnie rząd zapowiadał, że takim wsparciem miałaby być objęta większa grupa beneficjentów - nie tylko dzieci. Przyznał jednak, że gdyby ten postulat zrealizować, trzeba byłoby napisać ustawę na nowo. Dlatego też - jak kontynuował - bon należałoby rozszerzyć na seniorów, którzy często nie mają pieniędzy na wakacyjny wypoczynek.

Koc odpowiadała mu, że państwa nie stać na to, by wszystkich Polaków objąć takim bonem. Wskazała, że świadczenia emerytów nie zostały ograniczone przez koronawirusa, a w przypadku wielu rodziców tak się właśnie stało. Dlatego też - jak mówiła - jest on skierowany do tej grupy społecznej. Koc podkreśliła też, że przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą korzystać z innych programów pomocowych, przede wszystkim tarczy antykryzysowej i finansowej.

Występując w imieniu prezydenta Paweł Mucha zwracał senatorom uwagę, że gdyby do uchwalonej przez Sejm ustawy nie wprowadzać poprawek, a przekazać ją do podpisu prezydenta, środki mogłyby być zostać uruchomione jeszcze w lipcu. Zaznaczył, że projekt był szeroko konsultowany, a według szacunków 85 proc. środków trafi do mikro- i małych przedsiębiorców. (PAP)

autor: Michał Boroń, Małgorzata Werner-Woś