O pozytywnym wyniku badania u nauczycielki ze szkoły podstawowej w Gielniowie (pow. przysuski) miejscowy sanepid dowiedział się w sobotę.

Nauczycielka w ostatnich dniach prowadziła w szkole konsultacje dla uczniów klas ósmych przygotowujące do egzaminów. Teraz kobieta przebywa w izolacji domowej, a jej rodzina została objęta kwarantanną. "Także szesnaścioro dzieci, z którymi nauczycielka miała w ostatnim czasie kontakt, zostało wraz z rodzinami objętych kwarantanną; w sumie to ok. 70 osób. W tym tygodniu będą mieć przeprowadzone testy" – poinformowała PAP dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze Jolanta Wilk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dyrektor szkoły po konsultacji z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz z rodzicami zdecydował, że zaplanowane na poniedziałek, wtorek i środę egzaminy dla ósmoklasistów nie odbędą się. Uczniowie podejdą do nich w terminie dodatkowym wyznaczonym na 7-9 lipca. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka