Zmarł prof. Marian Kallas, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista historii administracji oraz historii państwa i prawa. Miał 81 lat – poinformowała w poniedziałek uczelnia.

Prof. Marian Kallas urodził się 3 grudnia 1938 r. w Kościerzynie. W 1960 r. ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a w 1960 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie dysertacji "Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r., jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z praktyką i ustawodawstwem szczegółowym". W 1975 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i rozprawy "Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim", przedstawionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1978-1990 kierował Zakładem Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII-XX wieku UMK. W latach 1995-1998 był kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego tej uczelni. W pracy naukowej zajmował się głównie dziejami Polski w kontekście konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i administracji. Na UMK pracował do 2004 r, od 1997 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.

Kallas od jesieni 1980 r. był działaczem Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Podstawowych Organizacji Partyjnych, czyli tzw. struktur poziomych PZPR i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Toruniu. W 1981 r. był internowany w Potulicach, Jaworzu i w Iławie.

W latach 1989-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Toruniu, a w latach 1989-1991 był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu.(PAP)

Autor: Jerzy Rausz