Marek Lusztyn zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Banku Pekao


Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Marek Lusztyn złożył rezygnację ze skutkiem na datę przyszłą, tj. na dzień 30 czerwca 2020 r., z funkcji wiceprezesa Banku Pekao nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami, jak również ze składu zarządu, podał bank.
"Mając na uwadze zapewnienie zachowania ciągłości podejmowania decyzji, zgodnie z dobrymi praktykami, pan Marek Lusztyn złożył rezygnację ze skutkiem na datę przyszłą, tj. na dzień 30 czerwca 2020 r., aby umożliwić radzie nadzorczej banku dokonanie wyboru na powyższe stanowisko" - czytamy w komunikacie.
Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
Marek Lusztyn do 22 kwietnia br. był prezesem , a po powołaniu na to stanowisko Leszka Skiby, blisko współpracował z prezesem nad kontynuacją rozpoczętych projektów. Równocześnie jako wiceprezes zarządu nadzorował pion zarządzania ryzykami w Banku Pekao, przypomniano.
"W sposób szczególny dziękuję Markowi Lusztynowi za zaangażowanie w naszą wspólną pracę w zarządzie. To w dużym stopniu dzięki Markowi oraz jego zespołowi mamy bank dobrze przygotowany na trudne czasy, w których w związku z pandemią znalazła się gospodarka. Osobiście zawsze będę wdzięczny Markowi za współpracę w tych ostatnich tygodniach. Wspólnie zaprezentowaliśmy rynkowi dobre wyniki pierwszego kwartału oraz podsumowaliśmy działania banku w 2019 r. Prowadzone przez niego projekty zostały zakończone. Wsparcie Marka dla rozpoczętych procesów było ważne dla wszystkich akcjonariuszy i zarządu" - powiedział p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)