Jak tylko w Dzienniku Ustaw ukaże się uchwała PKW, to niezwłocznie ogłoszę nowy termin wyborów prezydenckich; na pewno nie będę czekała z tym 14 dni - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podkreśliła, że na ogłoszenie terminu ma 14 od publikacji uchwały, a nie jej podjęcia.

Szef PO i szef klubu parlamentarnego KO Borys Budka mówił w poniedziałek, że marszałek Sejmu nie wyznaczając w ciągu 14 dni od 10 maja terminu wyborów oraz premier Mateusz Morawiecki nie publikując uchwały PKW z 10 maja, nie dopełnili obowiązków, naruszając art. 231 Kodeksu karnego.

Witek na wtorkowej konferencji prasowej odnosząc się do wypowiedzi Budki oświadczyła, że "to jest kolejne kłamstwo, manipulacja ze strony Koalicji Obywatelskiej, a szczególnie przewodniczącego Budki".

Reklama

Podkreślała, że Kodeks wyborczy mówi wprost, że marszałek Sejmu ma obowiązek ogłosić termin nowych wyborów nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. "Ja terminów przestrzegam, przestrzegam prawa i tych terminów pilnuję, 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw uchwały PKW, to jest termin, w jakim ja muszę ogłosić termin nowych wyborów" - mówiła marszałek Sejmu.

"I na pewno nie będę czekała tych 14 dni, tylko ogłoszę je jak najszybciej (...). Nie 14 dni od podjęcia uchwały przez PKW, tylko w ciągu 14 dni od opublikowania tej uchwały w Dzienniku Ustaw. Jak się tylko ukaże w Dzienniku Ustaw, na pewno niezwłocznie ogłoszę nowy termin wyborów" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW nie została dotąd opublikowana. Zgodnie z ustawą o wydawaniu aktów normatywnych, Dziennik Ustaw i Monitor Polski wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Nad ustawą pracuje Senat; we wtorek zajmowały się nią trzy połączone komisje, które przerwały posiedzenie do poniedziałku. Cała izba ma procedować ustawę na posiedzeniu, którego zwołanie zapowiedział marszałek Senatu na poniedziałek, wtorek i środę w przyszłym tygodniu.