Sędzia SN Małgorzata Manowska zrzekła się w poniedziałek funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - poinformowano w komunikacie na stronie KSSiP. Prezydent Andrzej Duda zdecydował wcześniej o powołaniu Manowskiej na nową I prezes Sądu Najwyższego.

"Dr hab. Małgorzata Manowska zrzekła się funkcji dyrektora KSSiP i zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o jak najszybsze wszczęcie procedury odwołania, o której mowa w art. 12 ust. 5a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury" - zaznaczono w tym komunikacie.

Zgodnie z przywołanym przepisem, minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odwołuje dyrektora KSSiP, jeżeli dyrektor m.in. zrzekł się pełnionej funkcji.

"Od dnia dzisiejszego dr hab. Małgorzata Manowska nie będzie wykonywała czynności w KSSiP i do dnia odwołania z funkcji dyrektora zastępował ją będzie zastępca dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej sędzia Adam Sęk" - przekazała ponadto KSSiP.

Prezydent zdecydował w poniedziałek o powołaniu Manowskiej, wybierając spośród pięciorga kandydatów, wśród których znaleźli się również sędziowie: Włodzimierz Wróbel, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek oraz Joanna Misztal-Konecka; kandydatury te przedstawiło prezydentowi w sobotę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Wybór nowego I prezesa SN konieczny był z uwagi na zakończenie z końcem kwietnia kadencji Małgorzaty Gersdorf. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wskazało kandydatów na następcę Gersdorf po sześciu dniach obrad.

Małgorzata Manowska dyrektorem KSSiP była od stycznia 2016 r. Sędzią SN jest od października 2018 r., orzeka w Izbie Cywilnej. Wcześniej przez kilkanaście lat była sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W 2007 r. przez kilka miesięcy pełniła funkcję wiceministra w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę.