W najbliższy poniedziałek zostaną otwarte żłobki i przedszkola w Warszawie - poinformował w piątek stołeczny magistrat. Do żłobków wróci ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci.

Tego dnia, na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin, chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków - 34 proc. Oznacza to, że do żłobków wróci ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci. "Zgodnie z rekomendacją rządu, w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe) oraz pracowników sektora opieki nad dziećmi i przedsiębiorstw, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19" - przypomniał ratusz.

W związku z decyzją o ponownym otwarciu tych placówek, miasto kupiło blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 210 tys. maseczek jednorazowych i ponad 120 tys. maseczek wielorazowego użytku, ponad 21 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów.

"Bezpieczeństwo to nasz priorytet – od niego zależy zdrowie dzieci i personelu. Dlatego zadbaliśmy o wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej i wprowadziliśmy szczegółowe procedury" - przypomniał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi, w jednej grupie w przedszkolu lub żłobku będzie maksymalnie 12 dzieci (przy zapewnieniu 4 m² powierzchni na jedno dziecko). Z sal usunięto już wszystkie zabawki i sprzęty, których nie da się zdezynfekować. Dzieci nie będą również mogły przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.

Jak poinformowano, zdrowe osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci, będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W przestrzeni wspólnej rodzice będą mogli przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 metrów dystansu. Czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Pracownicy żłobków i przedszkoli będą też codziennie przeprowadzali krótki wywiad z osobami przyprowadzającymi dzieci, a maluchom będzie mierzona temperatura. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5 st.), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie.

Sale w placówkach będą wietrzone co godzinę, a dzieci będą pilnowane, aby często myły ręce. Place zabaw zostały zdezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach. W przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych.