Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za wykreśleniem z Tarczy 3.0 wielu przepisów, które w ustawie tej się znalazły, a które - jak oceniła - nie mają związku z epidemią.

Komisja rozpatrzyła we wtorek około 90 poprawek.

Jak powiedział przewodniczący komisji Kazimierz Kleina (KO), znaczna ich część dotyczy wykreślenia z ustawy propozycji, które nie są związane z Tarczą antykryzysową. "Uważamy (...), że te rzeczy, które powinny być przedmiotem normalnego procedowania i nie są związane wprost z walką z koronawirusem, nie powinny się znaleźć w tej ustawie i poprzednich" - tłumaczył senator.

Tym samym komisja opowiedziała się za wykreślenie z ustawy m.in. zmian rozszerzających uprawnienia Polskiego Związku Łowieckiego, zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych, czy prawie telekomunikacyjnym dotyczących wyboru prezesa UKE. Podobnie potraktowano m.in. przepisy dotyczące dowodów osobistych, czy towarów niebezpiecznych, nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, czy regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Przeciw wykreśleniom protestował minister w KPRM Łukasz Schreiber.

"Muszę powiedzieć, że się absolutnie nie zgadzam z logiką, która nakazuje skreślanie artykułów wszystkich, które w państwa ocenie nie mają jakiegoś bardzo ścisłego związku z pandemią. Jest oczywiste, że nawet nasz tryb procedowania i pracy w Parlamencie ma związek z pandemią koronawirusa" - mówił przedstawiciel rządu.

Według niego trudno sobie wyobrazić, że rząd przyjąłby np. 40 projektów ustaw, którymi teraz Senat miałby się zajmować. "To są zmiany pozytywne z punktu widzenia ludzi. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w tym momencie, w tej sytuacji, wrzucali po prostu kilkadziesiąt projektów ustaw do Sejmu i Senatu. Pytanie, co by spowodowało większe zamieszanie" - mówił.

Zaznaczył, że wierzy, iż Sejm i tak te wszystkie wykreślenia odrzuci.

Kleina tłumaczył, że senatorowie nie są przeciwnikami zmian, ale trybowi ich procedowania. "Stanowienie prawa odbywa się bez zasięgania opinii publicznej i tych, którzy są zainteresowani" - mówił przewodniczący.

Schreiber oświadczył, że kiedyś w trzy dni zdecydowano o zabraniu Polakom oszczędności z OFE, na co Kleina odparł, że na temat zmian w OFE dyskusja trwała przez pół roku.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmierza do podniesienia zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmiany zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.

Pozytywną opinie uzyskała poprawka senatora Krzysztofa Mroza (PiS), która stanowi, że wpłaty na rzecz państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Komisja odrzuciła natomiast m.in. poprawkę senatorów niezrzeszonych, która wprowadzała zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz w CIT związane z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej itp. przeznaczonych m.in. dla podmiotów leczniczych. Przewidziano także odpowiednie zwolnienie z VAT, w określonych sytuacjach.

Jak wyjaśnił obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Piotr Patkowski, resort zgadza się z linią tej poprawki, ale nie popiera jej przyjęcia.

"Już nad takimi przepisami procedujemy razem z ministrem właściwym do spraw gospodarki (...). Niedługo, jeśli będzie taka wola rządu, taki projekt przepisów zostanie skierowany do prac parlamentarnych" - zapowiedział. Jego zdaniem poprawka senatorów "jest cząstkowa", jej przyjęcie pociągnęłoby za sobą powstanie szeregu luk w prawie podatkowym.

"Ja gwarantuję, że z takimi przepisami Ministerstwo Finansów niedługo wróci i zaproponuje całościową regulację w tym zakresie" - dodał.

Wycofana została natomiast przez senatora Kleinę poprawka, która miała skrócić termin, w którym urząd skarbowy wydaje zgodę na uwolnienie pieniędzy z kont VAT, na które trafiają wskutek zastosowania tzw. podzielonej płatności. Jak tłumaczył wiceminister Patkowski, podzielona płatność w VAT jest głównym orężem państwa do walki z wyłudzeniami tego podatku.

"Zbytnie poluzowanie może prowadzić do odtworzenia luki VAT-owskiej (...). W samym kwietniu tylko stwierdzono około 160 potencjalnych sieci oszustw karuzelowych związanych ze znikającymi podatnikami (...). Narzucenie terminu trzech dni roboczych spowoduje, że żadna analiza nie będzie mogła być podjęta" - ostrzegł wiceminister.

Pozytywną opinią uzyskała poprawka, która- jak tłumaczono ma spowodować, że osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 kwietnia 2020, ale nie uzyskały jeszcze dochodu w lutym 2020 r., też będą mogły skorzystać ze zwolnienia ze składek na ZUS.

Komisja poparła też inną poprawkę, wraz z modyfikacją zaproponowaną przez senatora Kleinę, dotyczącą zwrotów składek na ZUS zapłaconych przez przedsiębiorców, którzy z tych składek zostali zwolnieni.

Poparcie uzyskała też poprawka Kleiny umożliwiająca wejście w życie przepisu abolicyjnego, w przypadku zapłaty po terminie daniny solidarnościowej.

Ponadto komisja opowiedziała się za przyjęciem szeregu poprawek zaproponowanych przez senackich prawników oraz trzech projektów ustaw będących efektem inicjatywy senatorów, dotyczących szczególnych rozwiązań dla samorządu terytorialnego, uzupełnienia instrumentów wsparcia dla opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych.