"Wysłuchaliśmy odpowiedzialnych i rozsądnych głosów ekspertów oraz pocztowców, którzy będą na pierwszej linii frontu" - napisał marszałek Senatu. "To było prawdziwe Konsylium dla Polski" - zaznaczył.

W poniedziałek w Senacie trwały prace z udziałem ekspertów nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych.

W konsultacjach nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. oprócz prezydium Senatu wzięli udział epidemiolodzy, eksperci z dziedziny przetwarzania danych osobowych i przedstawiciele pocztowych związków zawodowych.

Grodzki rozpoczynając konsultacje m.in. z b. szefem PKW, sędzią Wojciechem Hermelińskim tłumaczył, że chodzi o wysłuchanie po pierwsze tych, którzy znają się w sposób doskonały na tej materii.

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja; we wtorek 28 kwietnia ustawą zajmą się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej. (PAP)