Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła polski program pomocy w wysokości 700 mln euro na wsparcie firm dotkniętych epidemią koronawirusa.

„Ten polski program o wartości 700 mln euro zapewni dotacje i zaliczki zwrotne, współfinansowane przez europejskie fundusze strukturalne, w celu wspierania firm działających we wszystkich sektorach, cierpiących z powodu pandemii koronawirusa” - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Wniosek został zgłoszony do KE w ramach tymczasowych regulacji KE, dotyczących pomocy publicznej. Ma na celu wsparcie przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, w tym w rolnictwie i rybołówstwie, które zostały dotknięte pandemią koronawirusa - poprzez dotacje i zaliczki zwrotne, z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych na ten cel.

Program będzie otwarty dla wszystkich firm, które mają dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i borykają się z trudnościami w wyniku pandemii.

Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorstwom, które mają trudności finansowe z powodu koronawirusa, wystarczającej płynności, aby utrzymać swoją działalność.