Stołeczni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe będą mogły bez składania wniosków skorzystać z odroczenia płatności rat podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie zakłada projekt uchwały Rady Warszawy, który będzie rozpatrywany na czwartkowej sesji.

Projekt uchwały zakłada, że przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. będzie dotyczyć przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W autopoprawce złożonej do projektu do przedsiębiorców dopisano również organizacje pozarządowe.

"Uchwała pozwoliłaby przedsiębiorcom na skorzystanie z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej sprawie" – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Plan dochodów z podatku od nieruchomości wynosi w Warszawie 1.272,01 mln zł, aktualna realizacja tego planu wynosi 209,6 mln zł (wykonanie za I kwartał 2020 r.).

W ocenie władz stolicy przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale nie wpłynie na poziom dochodów w skali roku. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński