Projekt uchwały zakłada, że przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. będzie dotyczyć przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W autopoprawce złożonej do projektu do przedsiębiorców dopisano również organizacje pozarządowe.

"Uchwała pozwoliłaby przedsiębiorcom na skorzystanie z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej sprawie" – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Plan dochodów z podatku od nieruchomości wynosi w Warszawie 1.272,01 mln zł, aktualna realizacja tego planu wynosi 209,6 mln zł (wykonanie za I kwartał 2020 r.).

W ocenie władz stolicy przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale nie wpłynie na poziom dochodów w skali roku. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński