Na zaplanowanym na 15 i 16 kwietnia posiedzeniu po raz pierwszy w historii Senat będzie obradował w sposób hybrydowy: na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Senatu.

CIS poinformował w przesłanym PAP komunikacie, że marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki po uzyskaniu zgodnej opinii Konwentu Seniorów zwołał 9. posiedzenie Senatu na 15 i 16 kwietnia, początek posiedzenia zaplanowano na środę 15 kwietnia na godz. 13.

W komunikacie zaznaczono, że porządek posiedzenia obejmuje: ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. i ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

"Po raz pierwszy w historii Senat będzie obradował w sposób hybrydowy – na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny" - informuje CIS. Podkreśla, że taki tryb pracy został przyjęty na Konwencie Seniorów i nie było w tej sprawie głosu sprzeciwu, a z opinii senackiego biura legislacyjnego wynika, że jest to decyzja podjęta w sposób zgodny z regulaminem Izby.

Reklama

"Podstawową formą posiedzenia Senatu RP są obrady plenarne w siedzibie Senatu. Każdy senator, który będzie chciał osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, będzie mógł przybyć do Senatu. Zostaną mu zapewnione środki ochrony osobistej oraz miejsce do obradowania. Senatorowie, którzy będą chcieli wziąć udział w posiedzeniu osobiście, obradować będą w dwóch salach: Sali Plenarnej i Sali 217" - zaznacza Centrum Informacyjne Senatu.

Podaje, że senatorowie zajmą miejsca na salach według parytetu ustalonego przez marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów, zostanie zachowana bezpieczna odległość. Sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu.

"Głosowanie w gmachu Senatu będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury. Dla senatorów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu, przygotowana zostanie możliwość zdalnego uczestnictwa w obradach - zabierania głosu, składania wniosków oraz zdalnego głosowania – przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego" - podaje CIS.

Przypomina, że ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia w gmachu Senatu zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Przy posiedzeniu Senatu pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu.

Do dyspozycji Senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny. Osobom wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura.