Komisja Europejska zatwierdziła w piątek opiewający na 22 miliardy euro (ok. 100 mld zł) program polskiego rządu, który ma pomóc firmom mającym problemy z dostępem do kapitału w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

"Te środki wesprą firmy, jeśli chodzi o ich kapitały obrotowe, inwestycje i zapewnienie wystarczającej płynności dla dalszego prowadzenia działalności" - poinformowało Stałe Przedstawicielstwie RP w Brukseli.

Reklama

Początkowo KE pomyliła się informując, że chodzi o 22 mld zł. "Popełniłam błąd: polski program to 22 mld euro, a nie złotych!"- napisał na Twitterze w sobotę wiceszefowa KE Margrethe Vestager po zwróceniu na to uwagi przez Stałe Przedstawicielstwo RP.

Z dokumentów KE wynika, że 22 mld zł (ok. 4,8 mld euro) to wartość samego instrumentu finansowego, który - jak podaje Komisja - "pozwoli Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) na gwarancje w wysokości do 100 mld zł (ok. 22 mld euro) w ramach tego środka".

"Ta wartość gwarancji może być użyta na pokrycie pożyczek o całkowitej wartości do 125 mld zł (ok. 27 mld euro)" - informuje KE w dokumencie.

Urzędnicy w Brukseli uznali, że te założenia programu, który polega na gwarantowaniu kredytów zapewniających płynność, są zgodne z zasadami pomocy państwa, przyjętymi niedawno przez KE.

Wsparcie ma polegać na udzielaniu gwarancji publicznych na pożyczki inwestycyjne i obrotowe przez BGK. Będą mogły z tego korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek firmom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Program ma zapewnić przedsiębiorstwom wystarczającą płynność, by mogły kontynuować działalność.

Kwota głównej pożyczki na przedsiębiorstwo jest ograniczona do sumy, która będzie niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na płynność w przewidywalnej przyszłości. Gwarancje mają być udzielane tylko do końca bieżącego roku, a ich okres jest ograniczony do maksymalnie dwóch lat.

Komisja Europejska zatwierdziła podobne programy wsparcia także dla innych krajów UE.