Wyzwania stojące przed rządami podczas pandemii koronawirusa, w tym konieczność walki z dezinformacją, nie mogą usprawiedliwiać ograniczania wolności prasy i prawa do informacji - oświadczyła w piątek Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.

"Ogólnoświatowy kryzys wywołany Covid-19 wymaga efektywnych środków na rzecz ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Obejmuje to walkę z dezinformacją, która może powodować panikę i niepokoje społeczne. Niestety niektóre rządy wykorzystują tę konieczność jako pretekst do wprowadzania nieproporcjonalnych ograniczeń wolności prasy (...) To się musi skończyć. Szczególnie w obecnych czasach musimy chronić nasze cenne wolności i prawa" - czytamy w komunikacie Mijatović, zamieszczonym na jej stronie internetowej.

Komisarz dodaje, że w ostatnich tygodniach w ramach środków mających ułatwić opanowanie pandemii wiele rządów przyjęło akty prawne, które "wyraźnie utrudniają pracę dziennikarzy oraz ograniczają prawo obywateli do otrzymywania informacji". Jako przykłady podała nowe regulacje z Węgier, Rosji, Azerbejdżanu, Rumunii, Bośni i Hercegowiny oraz Armenii.

Wśród wymienionych przepisów znajdują się m.in.: karanie więzieniem za rozpowszechnianie "fałszywych informacji" (Węgry i Rosja); usuwanie treści i blokowanie stron internetowych podających "fałszywe informacje" bez możliwości odwołania się od tej decyzji (Rumunia); zakaz publikowania informacji o charakterze medycznym i epidemiologicznym, które nie są w pełni zgodne z oficjalnymi źródłami (Armenia).

Mijatović zaznaczyła, że chociaż aktualne wiadomości są niezbędne społeczeństwu, to w kilku krajach członkowskich RE zaobserwowano filtrowanie informacji i opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Zwróciła tutaj uwagę na Czechy, Serbię i Włochy, w których - jej zdaniem - dochodziło do takich sytuacji. Pracownicy mediów nie mogli uczestniczyć w konferencjach prasowych, nie uzyskiwali informacji od władz medycznych czy nie mogli dokumentować działań funkcjonariuszy organów ścigania.

Komisarz wezwała wszystkie państwa członkowskie RE do zachowania wolności prasy i zagwarantowania, by środki zwalczania dezinformacji były niezbędne, proporcjonalne i podlegały regularnemu nadzorowi. Kraje, które wprowadziły ograniczenia niespełniające tych norm, muszą je uchylić w trybie pilnym - podkreśliła Mijatović.