Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie poinformował o jednym potwierdzonym przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Nowotworów Płuc.

Oddział jest odseparowany od pozostałej części szpitala. Przeprowadzane są procedury przewidziane na wypadek takiej sytuacji. Jest stworzona lista osób bliskiego kontaktu i te osoby będą poddane kwarantannie i testom - informuje placówka na swojej stronie internetowej.

Dalej w komunikacie wskazuje, że Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie od samego początku epidemii stosuje zasadę separacji oddziałów, czyli personel jednego oddziału nie kontaktuje się z personelem innego oddziału. Osoba z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie wykonywała żadnych świadczeń na innych oddziałach.

Instytut zapewnia, iż praca na pozostałych oddziałach NIO-PIB jest kontynuowana z zachowaniem obowiązujących procedur i wzmożonej ochrony, jak również jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, informując o sytuacji.