Kiedy i jak mają być zorganizowane szkolenia dla członków komisji wyborczych; jakie środki finansowe będą przeznaczone na zabezpieczenia przeciwepidemiczne dla członków komisji oraz wyborców w lokalach wyborczych - o te m.in. kwestie pyta w piśmie do PKW kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Hołownia poinformował na wtorkowym briefingu prasowym, że został oficjalnie zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat na prezydenta Polski. Hołownia podkreślił, że "PKW potwierdziła w ten sposób zgodność z prawem podpisów, które złożyło 100 tysięcy Polaków na listach poparcia dla jedynego niezależnego kandydata na prezydenta w Polsce".

Poinformował ponadto, że pełnomocnik wyborczy jego komitetu wyborczego Michał Kobosko, skierował do PKW pismo, w którym przedstawił wątpliwości i pytania związane z procedurami organizacji wyborów prezydenckich 10 maja.

"To brnięcie w szaleństwo, którym niewątpliwie jest utrzymanie tej daty wyborów jako obowiązującej generuje mnóstwo formalnych pytań i wątpliwości" - mówił Hołownia na briefingu przed siedzibą PKW.

Kobosko zwrócił się o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z organizacją wyborów. Pierwsza zgłoszona wątpliwość dotyczy uzyskanie zgody kandydata na powołanie w skład Obwodowej Komisji Wyborczej. "W jaki sposób pełnomocnik lub osoba upoważniona przez pełnomocnika ma zrealizować wymóg uzyskania pisemnej zgody, jeśli osoby niespokrewnione/ nie zamieszkujące w jednym lokalu powinny ograniczyć przemieszczanie się i spotkania niezwiązane z załatwianiem bieżących spraw życiowych?" - czytamy w piśmie Koboski do PKW.

Jak zaznaczył, PKW wskazuje wprawdzie, że podpisane oryginały dokumentów dot. zgłoszenia kandydata można wysłać również pocztą. "W jaki sposób pełnomocnicy i kandydaci mają wypełnić obowiązek pozyskania podpisów na ww. dokumencie w czasie stanu epidemii?" - dopytuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Szymona Hołowni.

Domaga się też wyjaśnienia, kiedy i w jakiej formule mają być zorganizowane niezbędne szkolenia dla członków OKW dotyczące procedur związanych z wyborami. "Jeśli planowane jest szkolenie członków Okręgowych Komisji Wyborczy w trybie zdalnym lub przez wideokonferencje, jakie rozwiązanie zostanie zaoferowane członkom OKW, którzy nie posiadają w domu komputerów oraz łącza internetowego?" - pyta Kobosko.

Chce też wyjaśniania, jaki mechanizm zabezpieczenia organizacji prac OKW jest przewidywany na wypadek możliwych zrzeczeń się członków OKW z pełnienia tej funkcji lub odwołań członków, wynikających z nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub konieczności poddania się kwarantannie. "Czy komisarze wyborczy będą mieli możliwości uzupełnienia OKW do wymaganej minimalnej liczby członków?" - dopytuje.

Kobosko chce też wiedzieć, jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na niezbędne zabezpieczenia przeciwepidemiczne dla członków OKW oraz wyborców w lokalach wyborczych?

Dopytuje też, czy i jak zostaną zorganizowane OKW dla wyborców przebywających za granicą, w świetle wprowadzonych w różnych państwach przepisów ograniczających przemieszczanie się i przebywanie w przestrzeniach publicznych.

"Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację OKW w państwach, w których zorganizowanie OKW będzie możliwe" - pyta pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Szymona Hołowni.