Trybunał Konstytucyjny przełożył w czwartek kolejne z terminów zaplanowanych rozpraw. Mająca odbyć się 31 marca rozprawa w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego styczniowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego wyznaczona została na 15 kwietnia.

Szef rządu wniosek w sprawie zbadania konstytucyjności uchwały trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy - skierował do TK 24 lutego br. Według wniosku Morawieckiego "uchwała SN, obrażając podstawowe zasady europejskiej kultury prawa adekwatnej dla systemu prawa kontynentalnego (systemu prawa stanowionego), narusza zasady praworządności zawarte w klauzuli demokratycznego państwa prawnego".

Chodzi o uchwałę SN z 23 stycznia br., dotyczącą nienależytej obsady składów sędziowskich, jeśli znajduje się w nim osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. Została ona zainicjowana wnioskiem I prezes SN, która przedstawiła trzem izbom zagadnienie prawne w tej kwestii.

Sprawa ta jest najbliższą spośród zaplanowanych do rozpatrzenia w TK - została jednak przełożona z 31 marca na 15 kwietnia. Natomiast dotychczas wyznaczona na 15 kwietnia rozprawa pełnego składu TK w sprawie obszernej nowelizacji reformującej Kodeks karny, którą w czerwcu zeszłego roku prezydent Andrzej Duda skierował do TK przed jej podpisaniem, została przesunięta na 6 maja.

Jak wynika z wokandy zamieszczonej w czwartek na stronie Trybunału, kolejnego dnia - 16 kwietnia - TK ma powrócić do rozpatrywania sprawy sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem a SN. Ostatnio rozprawa przed TK odbyła się w sprawie tego sporu 12 marca. Sędziowie wówczas zadawali pytania stronom postępowania, a po zakończeniu zadawania pytań rozprawę odroczono nie podając wówczas kolejnego terminu.

Na rozprawie 21 kwietnia TK w pełnym składzie zajmie się pytaniem warszawskiego sądu okręgowego dotyczącym tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Rozprawa ta została przełożona przed dwoma tygodniami z pierwotnego terminu 17 marca.

Następnie - 22, 23 i 29 kwietnia - przewidziane są cztery sprawy, które już wcześniej zostały przełożone z pierwotnych terminów wyznaczonych na 25 marca. Chodzi o wyroki w sprawach przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką, warunków ukończenia aplikacji notarialnej oraz wyłączenia stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych oraz rozprawę dotyczącą obniżenia o połowę wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w stosunku do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru w tej samej sprawie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w odniesieniu do wszystkich sądów powszechnych w Polsce zdecydowano o przesuwaniu rozpraw na późniejsze terminy. Rozprawy i posiedzenia - poza tymi najbardziej pilnymi - odwołane zostały do końca kwietnia niemal we wszystkich sądach. Większość spraw odwołano także w Sądzie Najwyższym oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński