W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wydał dekret, którym wprowadził ograniczenia podczas uroczystości pogrzebowych.

Zgodnie z zaleceniem abp. Głódzia, na terenie archidiecezji gdańskiej uroczystości pogrzebowe powinny zostać ograniczone do jednej stacji na cmentarzu. "Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej" - dodał hierarcha.

W ceremonii powinna brać udział tylko najbliższa rodzina zmarłego. Wliczając kapłana i pracowników firmy pogrzebowej grupa, nie może przekroczyć 50 osób. Metropolita gdański przypomniał również, że w uroczystościach nie mogą uczestniczyć osoby poddane kwarantannie.

Msza święta pogrzebowa może się odbyć tego samego dnia, lub w innym terminie (w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego), według tych samych zasad ograniczających liczbę osób w świątyni. "Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o rozporządzeniu państwowym i niniejszym dekrecie" - polecił hierarcha.

Poprosił kapłanów o punktualne rozpoczynanie uroczystości pogrzebowych, z zabezpieczeniem czasu na dojazd do cmentarza oraz przejście do grobu.

Zapisy dekretu obowiązują do odwołania.

W ubiegłym tygodniu, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego abp Sławoj Leszek Głódź poinformował, że terenie archidiecezji gdańskiej podczas każdej mszy św. i każdego nabożeństwa wewnątrz kościoła będzie mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Wiernym udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii. Do osób, które z niej skorzystają zaapelował, aby pozostały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ponadto arcybiskup Głódź zawiesił do odwołania wspólne celebrowanie nabożeństw m.in. Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zachęcił wiernych do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

Odwołał również spotkania o charakterze formacyjnym oraz grup duszpasterskich, kursy (np. przedmałżeńskie), rekolekcję, pielgrzymki, sakrament bierzmowania i wizytacje, spotkania grup duszpasterskich. Rekolekcjonistów poprosił, aby nauki zamieszczali na stronach internetowych parafii, w których mieli je wygłosić.

Zachęcił wszystkich do szczególnej i odważnej opieki nad chorymi. Kapłanów i osoby życia konsekrowanego poprosił, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. "Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami" - dodał arcybiskup.

Zalecił też, aby parafie – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną mszę św. z homilią duszpasterza i śpiewem suplikacji, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową sprawowaną przez kapłanów.

Metropolita zwrócił się do księży, żeby pozostawili otwarte świątynie, aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Proboszczów zobowiązał, aby pilnowali, żeby w kościele nie znajdowało się więcej niż 50 osób.