W okresie stanu zagrożenia epidemicznego restrykcjom podlegają też uroczystości pogrzebowe. Nie może w nich uczestniczyć więcej niż 50 osób.
AKTUALIZACJA: Od 24 marca w obrzędzie religijnym może uczestniczyć tylko 5 osób.

Zakaz zgromadzeń obejmuje pogrzeby

13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji rząd zakazał organizowania wydarzeń, w których ma uczestniczyć więcej niż 50 osób. Zarządzenie dotyczy również mszy świętych oraz wszelkich obrzędów religijnych, m.in. pogrzebów. Kurie apelują do wiernych, by w ceremoniach uczestniczyła wyłącznie najbliższa rodzina zmarłego. Uroczystości pogrzebowe oraz żałobne na wielu cmentarzach komunalnych są ograniczane wyłącznie do terenu przy grobie, gdzie przeprowadzony zostanie pochówek. Msze mają się odbywać w dniu pogrzebu, ale biskupi mogą zarządzić odprawianie ich bez udziału wiernych (sine populo), będzie także możliwość przeniesienia mszy żałobnej na inny termin.

Zmiana formalności związanych z pogrzebem

W związku z wyjątkową sytuacją polskie miasta wprowadzają nowe zasady załatwiania formalności m.in. związanych z organizacją pogrzebów. Zaleca się, by w urzędach pojawiały się jednocześnie maksymalnie dwie osoby. Pozostałe powinny oczekiwać na zewnątrz. Kwestie mniej pilne należy uzgadniać telefonicznie lub e-mailowo, a wszelkie opłaty uiszczać przez internet. Urzędy Stanu Cywilnego, mimo że działają w ograniczonym zakresie, umożliwiają interesantom odebranie aktów zgonu.