Jak wyjaśniono w komunikacie resortu najważniejszym zadaniem Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych ministrowi SWiA.

"Biuro Nadzoru Wewnętrznego zajmuje się też wszelkimi nieprawidłowościami w pracy służb, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. Weryfikuje również kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa" - dodano.

Powołany przez szefa MSWiA Dariusz Górski urodził się w 1977 r. w Lubaniu. "Służbę w Policji rozpoczął w 2004 r., skąd przeszedł do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas służby dyplomatycznej w Brukseli pełnił funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Zwalczania Korupcji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z prawa karnego gospodarczego na tej samej uczelni" - przekazało ministerstwo informując o nowym Inspektorze.

Reklama

Ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego zajmującego się służbami podległymi MSWiA Sejm uchwalił w listopadzie 2017 r., zaś Biuro działa od stycznia 2018 r. Ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński powołał Sprychę na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego 27 stycznia 2018 r.