Rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka Senatu i głosowanie w tej sprawie będzie następowało na najbliższym posiedzenie Senatu po upływie siedmiu dni od złożenia takiego wniosku - zakłada projekt zmian w regulaminie izby przygotowany przez większość senacką.

Zgodnie z informacją na stronie Senatu, we wtorek Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przeprowadzi pierwsze czytanie projektu zmian w Regulaminie Senatu zgłoszonego przez senatorów opozycji.

W projekcie proponowane są zmiany dotyczące m.in. procedury odwołania marszałka Senatu. Tak jak do tej pory odwołanie marszałka odbywałoby się na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Jednak, według propozycji zmian, we wniosku będzie musiał być imiennie wskazany kandydat na nowego marszałka.

Ponadto rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka i poddanie go pod głosowanie będzie następować na najbliższym posiedzeniu Senatu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z projektem zmian, kolejny wniosek o odwołanie marszałka będzie mógł być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku.

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) ocenił w rozmowie z PAP, że propozycje nowych przepisów "służą wyraźnie ochronie obecnego marszałka Tomasza Grodzkiego". "Przepisy, które obowiązywały do tej pory były ogólnie akceptowane i obowiązywały od wielu lat. Dla nas to bardzo zaskakujące zmiany, niepotrzebne i również niedemokratyczne, bo od razu musi być wotum nieufności konstruktywne, trzeba wskazać następcę, te zapisy służą ewidentnie ochronie nie marszałka Senatu, tylko marszałka Grodzkiego" - ocenił polityk PiS podkreślając, że opozycja ma w Senacie minimalną większość.

Senator KO Marek Borowski, który będzie w dalszych pracach reprezentował wnioskodawców powiedział PAP, że zmiany w procedurze odwołania marszałka stanowią "przeniesienie z praktyki sejmowej, z regulaminu sejmowego".

Pod projektem zmian w Regulaminie Senatu podpisali się senatorowie opozycji z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej-PSL.

Jako pierwsza o proponowanych zmianach w Regulaminie Senatu napisała "Rzeczpospolita".