Prawie co trzeci wyborca Andrzeja Dudy nie chce, by składał on podpis pod ustawą dającą mediom rządowym zastrzyk budżetowy w postaci 2 mld zł.
W najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM zapytaliśmy respondentów, jaką decyzję powinien podjąć prezydent w sprawie ustawy, na mocy której TVP i Polskie Radio otrzymają 1,95 mld zł jako rekompensatę z utraconych wpływów abonamentowych. Niemal 62 proc. ankietowanych ogółem uważa, że Andrzej Duda nie powinien ustawy podpisywać (z czego 47,2 proc. chce weta, a 14,7 proc. niepodpisania i skierowania do TK). Aż jedna piąta badanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Tylko niecałe 15 proc. badanych uważa, że prezydent powinien złożyć podpis, a 3,3 proc. oczekuje podpisu, ale z jednoczesnym skierowaniem ustawy do TK (w ramach tzw. kontroli następczej).
Jak wyglądają opinie poszczególnych elektoratów? Tylko 37 proc. wyborców Andrzeja Dudy uważa, że prezydent powinien ustawę podpisać, a kolejnych 6 proc. sugeruje podpisanie i odesłanie do TK. To daje razem 43 proc. Natomiast łącznie 28 proc. stoi na stanowisku, że takiego podpisu należałoby odmówić, a następnych 29 proc. zwyczajnie nie wie, co głowa państwa powinna zrobić. Widać więc sporą niepewność elektoratu prezydenta. To może oznaczać, że jakiej decyzji by nie podjął, wywoła ona sprzeciw lub co najmniej wprawi w konsternację sporą część jego potencjalnych wyborców.