Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla pasażerów i przewoźników lotniczych nie wprowadza zmian w zasadach wykonywania lotów z i do Wielkiej Brytanii do końca 2020 r. - informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nadal będzie można podróżować do i z UK na podstawie dowodu osobistego.

Wielka Brytania od soboty, 1 lutego br., nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Opuściła ją punktualnie w piątek, 31 stycznia br., godz. 23. czasu londyńskiego, czyli o północy czasu środkowoeuropejskiego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie dotyczące warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.

"Zgodnie z art. 1 Ustawy, w okresie przejściowym Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii. Ustawa przewiduje nieliczne wyjątki od tej zasady, jednakże nie dotyczą one transportu lotniczego" - poinformował ULC.

Jak tłumaczył, okres przejściowy oznacza dla pasażerów i przewoźników lotniczych brak zmian w zasadach wykonywania lotów z i do Wielkiej Brytanii do końca 2020 r. Oznacza to, że utrzymane są obecne zasady przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego. Ponadto, obowiązują dotychczasowe przepisy w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp. Utrzymane jest brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. "Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE" - czytamy.

Ponadto, pozostaje możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Utrzymane są dalsze wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych.

"Brak konieczności uzyskania przez europejskich przewoźników lotniczych upoważnień, o których mowa w art. 191 ustawy Prawo lotnicze, wydawanych przez Prezesa ULC. Brak konieczności uzyskania przez brytyjskich przewoźników lotniczych zezwoleń, o których mowa w art. 193 ustawy Prawo lotnicze, wydawanych przez Prezesa ULC" - podano.

Urząd przypomina, że skargi dot. naruszenia przez przewoźników lotniczych praw pasażerów, w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii oraz lotów z krajów trzecich na lotniska w Wielkiej Brytanii, należy kierować na dotychczasowych zasadach do brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.