Przygotowywane w Senacie projekty dot. sądownictwa są na etapie końcowym, zostaną przedstawione, gdy Sąd Najwyższy zakończy wydawanie swoich orzeczeń w odpowiedzi na orzeczenia TSUE - poinformował w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
Reklama

Grodzki był pytany przez dziennikarzy w Senacie, na jakim etapie jest senacki zespół, "jeśli chodzi o przygotowanie ustaw sądowniczych, które mają cofnąć reformę PiS". "Na etapie końcowym" - odpowiedział. Pytany, kiedy w takim razie zostaną one przedstawione, marszałek Senatu odpowiedział, że stanie się to, gdy tylko Sąd Najwyższy zakończy wydawanie swoich orzeczeń w odpowiedzi na orzeczenia TSUE.

"My jesteśmy już praktycznie gotowi" - zaznaczył.

W grudniowym wyroku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN - powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. - uznała m.in., że polska KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

Wyrok Izby Pracy SN to finał jednej z trzech spraw wytoczonych przez sędziów SN i NSA na tle procedur o przechodzeniu w stan spoczynku. Następnie w tych sprawach do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiły pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, odnoszące się do oceny niezawisłości i spełniania wymagań prawa UE przez Izbę Dyscyplinarną SN i KRS.

W listopadzie TSUE wydał we wtorek wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to SN ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Po tym orzeczeniu w Senacie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: marszałek Senatu, wicemarszałek Izby Gabriela Morawska-Stanecka, I prezes SM Małgorzata Gersdorf, prawnicy i parlamentarzyści. Grodzki po tym spotkaniu zaznaczył, że Senat włączy się w proces legislacyjny, aby stanowione prawo służyło Polsce oraz jej obywatelom. Dodał, że prace w tej sprawie koordynować będzie ze strony Senatu Morawska-Stanecka (Lewica), a ze strony Sejmu - Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).