Agencja ratingowa Fitch podtrzymała prognozy wzrostu PKB Polski na 2020 i 2021 r. na poziomie 3,3 proc. i 2,9 proc., podwyższając prognozę na 2019 r. do 4,3 proc. z 4,1 proc. - wynika z raportu agencji z 5 grudnia. Analitycy Fitch spodziewają się stabilizacji inflacji w okolicach 2,5-proc. od II poł. 2020 r.

"Pomimo pro-wzrostowych skutków polityki fiskalnej rządu, konsumpcja gospodarstw domowych wydaje się zwalniać, gdyż wykazują one większą ostrożność w obliczu spowolnienia w otoczeniu. Spodziewamy się, że konsumpcja przyspieszy w 2020 r., przy stabilnym wzroście płac, ciasnym rynku pracy i 15-proc. podwyżkach płacy minimalnej w 2020 i 2021 r. Wypłaty niektórych rozszerzonych świadczeń socjalnych (zwłaszcza Rodzina 500+) rozpoczęły się dopiero w III kw. 2019 r. i ich wpływ na konsumpcję stanie się bardziej zauważalny dopiero w nadchodzących kwartałach" - napisano w raporcie.

Agencja wskazała na "dramatyczne" spowolnienie dynamiki inwestycji w III kw. (do 4,7 proc. rdr z 9,1 proc.), zarówno prywatnych, jak i publicznych.

"Na inwestycje publiczne, zwłaszcza na poziomie samorządowym, prawdopodobnie wpłynie utrata przychodów z uwagi na cięcie stawki PIT (...). Kontrybucja eksportu netto wspierała wzrost w III kw., jednak wkład tej kategorii do wzrostu pozostanie niski w 2020 r., w obliczu szerszego spowolnienia na rynkach eksportowych" - napisano.

Agencja prognozuje, że inflacja pozostanie od połowy 2020 r. do 2021 zbliżona do celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5 proc. pomimo utrzymywania się presji ze strony stymulacji fiskalnej i ciasnego rynku pracy.

Do końca 2021 r. Fitch nie spodziewa się zmian stóp procentowych w Polsce, biorąc pod uwagę zasadniczo zakotwiczone oczekiwania inflacyjne i stabilny kurs złotego.

Poniżej tabela z najnowszymi prognozami Fitch wybranych wskaźników makroekonomicznych.

2019 2020 2021
Wzrost PKB (proc.) 4,3 3,3 2,9
Konsumpcja 3,8 4,2 4
Inwestycje 7 2,9 2,2
CPI (na koniec roku) 2,5 2,6 2,5
Stopa proc. (na koniec roku) 1,5 1,5 1,5

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Żadna z agencji ratingowych nie opublikowała jeszcze kalendarza przeglądów oceny kredytowej Polski na 2020 r.

(PAP Biznes)