W środę w głosowaniu wybrane zostały składy osobowe sejmowych komisji. W IX kadencji Sejmu pracować będzie 29 komisji stałych. Inauguracyjne posiedzenia większości komisji, na których mają zostać wybrane ich prezydia, odbędą się w czwartek.

Za wyborem składów osobowych komisji opowiedziało się 437 posłów, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W komisji administracji i spraw wewnętrznych pracować będzie 33 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii pracować będzie 17 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.

Reklama

W komisji do spraw energii i skarbu państwa pracować będzie 32 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 7 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15 i 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji do spraw kontroli państwowej pracować będzie 13 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 3 przedstawicieli KO; 1 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.

Reklama

W komisji do spraw petycji pracować będzie 15 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.

W komisji edukacji, nauki i młodzieży pracować będzie 38 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 11 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji finansów publicznych pracować będzie 50 posłów: 25 przedstawicieli PiS; 17 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony.

W komisji gospodarki i rozwoju pracować będzie 33 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 7 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pracować będzie 16 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15.

W komisji infrastruktury pracować będzie 38 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki pracować będzie 25 posłów: 11 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji kultury i środków przekazu pracować będzie 28 posłów: 13 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji łączności z Polakami za granicą pracować będzie 34 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji mniejszości narodowych i etnicznych pracować będzie 16 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15, 1 poseł niezrzeszony.

W komisji obrony narodowej pracować będzie 33 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa pracować będzie 33 posłów: 15 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji odpowiedzialności konstytucyjnej pracować będzie 12 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 3 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy.

W komisji polityki senioralnej pracować będzie 15 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 4 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.

W komisji polityki społecznej i rodziny pracować będzie 33 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 9 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych pracować będzie 17 posłów: 9 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15.

W komisji rolnictwa i rozwoju wsi pracować będzie 31 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej pracować będzie 30 posłów: 15 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony.

W komisji spraw zagranicznych pracować będzie 26 posłów: 12 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji sprawiedliwości i praw człowieka pracować będzie 31 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji ustawodawczej pracować będzie 31 posłów: 16 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W komisji zdrowia pracować będzie 35 posłów: 19 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

W Sejmie IX kadencji pracować będą także komisje: etyki poselskiej, do spraw Unii Europejskiej, do spraw służb specjalnych.

Przeciwko tym składom komisji sejmowych opowiedział się poseł Konfederacji Jakub Kulesza. "Komisje małe - komisja cyfryzacji, petycji, kontroli państwowej, żeglugi śródlądowej - w tych komisjach 1 mln 250 tys. wyborców nie będzie miało swojego przedstawiciela. Dlaczego? Ponieważ taką decyzję państwo, ponad głowami tych wyborców i posłów Konfederacji podjęli. Żaden z posłów Konfederacji nie został dopuszczony do tych komisji, a przecież mamy dwóch posłów z Pomorza. Mamy specjalistów informatyków, specjalistów od sieci, systemów teleinformatycznych. Nie będziemy mogli brać udziału w głosowaniu na tych komisjach i wyrażać woli naszych wyborców" - mówił Kulesza.

Poseł PiS Marek Suski zwracał uwagę, że regulamin Sejmu zakłada parytety w obsadzaniu komisji sejmowych. "Według tych parytetów kołu, które ma 11 członków z tego parytetu nie przypadają miejsca w małych komisjach" - mówił.

Z kolei poseł Lewicy Romuald Ajchler podkreślił, że każdy poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji i prezentować swoje racje. "Nie ma tylko jednego przywileju - nie może głosować, ale wypowiadać opinie może na posiedzeniu każdej komisji" - dodał.