Reklama

Sejm 30 sierpnia będzie kontynuował 85 posiedzenie. Pierwszym punktem, którym zajmą się posłowie, a który zaplanowany jest na godz. 9, jest powołanie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dotychczasowy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie NIK, Kwiatkowski napisał, że powodem jest decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych. Jego kadencja wygasłaby i tak 27 sierpnia.

Kandydatami na stanowisko prezesa NIK jest dotychczasowy minister finansów Marian Banaś, który został zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości oraz - zaproponowany przez PO-KO - poseł tego klubu Borys Budka.

30 sierpnia odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego poprzez obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, a także obniżenie stawki podatku VAT z 18 proc. na 17 proc.

"Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników" - czytamy w opisie projektu umieszczonym w harmonogramie.

Ponadto Sejm wysłucha sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o państwowej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celem działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Do zadań komisji będzie też należeć identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej; ma się składać z 7 członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka. Kadencja komisji trwać będzie siedem lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich. (PAP)