W poniedziałek PKW zarejestrowała 6 komitetów wyborczych, m.in. PiS i Koalicji Obywatelskiej. Komitet Wyborczy Lewica został wezwany do usunięcia wad swojego zawiadomienia - wada ta dotyczy nazwy skrótu komitetu.

W poniedziałek PKW zarejestrowała 4 komitety partyjne (KW - Komitety Wyborcze).

Są to: KW Zgoda, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność i KW PiS.

Komisja zarejestrowała też jeden Koalicyjny Komitet Wyborczy (KKW) - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

Zarejestrowany zostały też jeden Komitet Wyborczy Wyborców - KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy.

Do usunięcia wad wezwane zostały komitety: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (KW Lewica), KW Narodowego Odrodzenia Polski, KWW Bezpartyjni Samorządowcy oraz KWW Bezpartyjni Samorządowcy!

Jak wynika z wezwania PKW skierowanego do pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej wzywającego "do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego", w ewidencji partii politycznych nazwa partii politycznej tworzącej KW Lewica brzmi: "Sojusz Lewicy Demokratycznej", a skrót jej nazwy to "SLD". Zatem skrót nazwy komitetu "KW Lewica" jest niezgodny z wpisem do ewidencji partii politycznych - skrót nazwy komitetu, w przypadku partii, powinien zawierać litery KW (Komitet Wyborczy), a następnie zgodną z wpisem do ewidencji - nazwę lub skrót nazwy partii, która go tworzy.

W wezwaniu PKW zauważa ponadto, że zgodność skrótu nazwy Komitetu Wyborczego z wpisem do ewidencji partii politycznych jest wymagana przepisami Kodeksu Wyborczego. PKW jednoczenie wyjaśnia, że nie może "uwzględnić złożenia przez partię polityczną do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o zmianę wpisu do ewidencji partii politycznych w zakresie skrótu nazwy partii, ponieważ Sąd zmiany takiej nie dokonał".

We wtorek Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej dokonała zmian w statucie, w ramach których skrót nazwy partii "SLD" zmieniono na "Lewica". Komitet wyborczy pod taką samą nazwą zamierza wystawić listy w wyborach parlamentarnych, na których mają się znaleźć kandydaci SLD, Wiosny i Razem oraz innych drobnych ugrupowań lewicowych.

Zapytana o wezwanie wystosowane przez PKW, rzeczniczka SLD oraz sztabu wyborczego Lewicy Anna-Maria Żukowska przyznała w rozmowie z PAP, że lewicowy komitet spodziewał się takiego stanowiska Komisji.

"Chcieliśmy złożyć zawiadomienie o rejestracji komitetu jak najszybciej, żeby korzystać z ochrony nazwy" - wyjaśniła Żukowska. Zaznaczyła jednocześnie, że inicjatorzy lewicowego porozumienia zakładają, że w ciągu trzech dni - jakie wyznaczyła PKW na skorygowanie zawiadomienia o utworzeniu komitetu - warszawski Sąd Okręgowy dokona zmiany w prowadzonej przez siebie ewidencji partii politycznych, która umożliwi zarejestrowanie komitetu pod wnioskowaną nazwą. Według rzeczniczki sztabu Lewicy zasadność takiego oczekiwania wynika z wiedzy "operacyjnej i prawniczej". "+Plan B+ będzie wdrażany jak się nie uda +plan A+" - dodała, dopytywana o inne plany na wypadek, gdyby decyzja sądu jednak się opóźniła.

Wezwany przez PKW komitet ma trzy dni na usunięcie wad. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 26 sierpnia.

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.