Prezydent podpisał nowelizację ustawy - Kodeks spółek handlowych


Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma na celu wprowadzenie możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale wspólników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
"Uchwalona ustawa wprowadza w Kodeksie spółek handlowych regulację art. 2341, wskazującą iż umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
- transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
- wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników" - czytamy w komunikacie.
Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowiązujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej, wskazuje, iż w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, podano również.
Ponadto w art. 248 § 2 Ksh zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wskazując równocześnie, iż nie są wymagane podpisy wspólników biorących udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Przyjęta ustawa nie nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku organizacji zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków elektronicznych, ale stwarza możliwość podjęcia takiej decyzji.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
(ISBnews)