Niemcy chcą, by młodzi Rosjanie mogli wjeżdżać do strefy Schengen bez wiz. To kolejna propozycja sugerująca konieczność poprawy relacji z Moskwą.
Młodzież z Federacji Rosyjskiej w wieku 18–25 lat powinna móc podróżować do RFN bez wiz – brzmi apel, który poparł m.in. pełnomocnik rządu federalnego ds. Rosji Dirk Wiese. Władze w Berlinie i Moskwie mają teraz przygotować ścieżkę prawną, która umożliwi wprowadzenie rozwiązania.
Jednak Niemcy należą do strefy Schengen, więc nowy mechanizm automatycznie nadawałby prawo pobytu na terenie całej unii paszportowej. Dlatego na ułatwienia wobec młodzieży z Rosji potrzebna jest zgoda wszystkich jej państw. Rozwiązanie mogłoby przypominać przepisy regulujące ruch bezwizowy dla obywateli Gruzji, Mołdawii, Ukrainy czy państw bałkańskich.