Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) - poinformował we wtorek szef MIiR Jerzy Kwieciński."Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Z kolei powołany w połowie lipca wiceminister Grzegorz Puda objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. Będzie też nadzorował wykorzystanie funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Kwieciński.

Szef MIiR wskazał, że obaj wiceministrowie zajmą się "tematami trudnymi, ale szlaki mają już przetarte". "Minister Buda będzie miał zadanie rozkręcenia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. To jeden ze sposobów finansowania inwestycji, na który będziemy stawiać w najbliższych latach" - powiedział minister.

Przypomniał, że rząd w zeszłym roku przeprowadził zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). "W tej chwili czas na bardziej dynamiczne działania i to właśnie będzie głównym zadaniem pana wiceministra. Zależy nam na tym, żeby więcej projektów w Polsce było realizowanych w formule partnerstwa PPP. Chcielibyśmy, żeby do końca 2020 r. uruchomić 100 nowych projektów, umów PPP. Chcielibyśmy, żeby mniej więcej 10 proc. z tych projektów czy dokładnie 10 proc. były to projekty przygotowane przez administrację centralną. Do tej pory w administracji centralnej z tym było nie najlepiej" - tłumaczył Kwieciński.

Działania MIiR na rzecz PPP mają doprowadzić do tego, że w ramach tych zawartych 100 nowych umów PPP, wartość inwestycji realizowanych w formule PPP wyniesie co najmniej 5 procent nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym, 40 procent postępowań – rządowych i samorządowych – będzie kończyć się sukcesem. "Liczymy tutaj bardzo na pana ministra Waldemara Budę, żeby PPP w Polsce nabrało właściwego blasku i żeby znacząco wzmocnić działania na rzecz PPP" - podkreślił Kwieciński.

Resort wskazał, że MIiR jest centralną rządową jednostką odpowiedzialną za politykę państwa w dziedzinie PPP. Dzięki temu ma umocowanie ustawowe m.in. do prowadzenia monitoringu rynku, wspierania konkretnych inwestycji czy opracowywania wzorcowej dokumentacji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało np. nowelizację ustawy o PPP oraz politykę państwa w zakresie partnerstwa.

Kwieciński poinformował, że wiceminister Puda przejmie obowiązki po Małgorzacie Zielińskiej, która została członkiem zarządu PKP.

"Wiceminister Puda będzie zarządzał Programem Infrastruktura i Środowisko, czyli ponad 27 miliardami euro unijnych funduszy na największe inwestycje infrastrukturalne, energetyczne i ekologiczne, w tym specjalną pulą pieniędzy na walkę ze smogiem na Śląsku. Ponadto, jako pełnomocnik rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, w najbliższych miesiącach będzie negocjował z jedną z agend ONZ - UN Habitat. Rozmowy są konieczne, bo trzeba doprecyzować i podzielić obowiązki przy organizacji forum" - tłumaczył Kwieciński.

Przypomniał, że Światowe Forum Miejskie po raz pierwszy odbędzie się w mieście Europy Środkowej. Jego zdaniem to prestiż dla Polski. ONZ - jak wskazał - drugi raz doceniło potencjał i możliwości Katowic - w grudniu zeszłego roku miasto było gospodarzem Szczytu Klimatycznego.

"Jesteśmy 14 lat od momentu rozpoczęcia tworzenia całego ekosystemu prawnego, który miał nas przygotować do wdrażania PPP. Dzisiaj wchodzimy w nowy etap - implementacji. (...) Dzisiaj ogromnym problemem jest to, że z niewielkiego procenta postepowań rzeczywiście jest wyłaniany wykonawca, partner. To jest dla nas bardzo duże zadanie. Chcielibyśmy w kilka miesięcy stworzyć takie modelowe inwestycje w kilku branżach, które będą pewnego rodzaju poprowadzeniem, przygotowaniem inwestycji dla samorządów. Chcielibyśmy kilka inwestycji - wraz z modelem finansowym - przygotować dla samorządów" - powiedział wiceminister Buda.

Dodał, że rząd zrobi wszystko, by PPP było poważną formą inwestowania w samorządach. "Tam te potrzeby inwestycyjne (...) są naprawdę bardzo duże. Musimy poszukiwać rozwiązań, jak samorządy mają finansować. Wychodzimy tutaj naprzeciw i mam nadzieje, że tych projektów naprawdę będzie się pojawiało coraz więcej" - dodał Buda.

Wskazał, że województwo śląskie wymaga wielu inwestycji. "Mam nadzieję, że to, iż zostałem również powołany na stanowisko pełnomocnika, trochę nam w tym pomoże" - powiedział. Dodał, że "planów jest bardzo dużo". "To ogromna przestrzeń; dotyczy ona środowiska, rozwoju, energii, infrastruktury - drogowej przede wszystkim, również kolej. I mam nadzieję, że uda nam się te wszystkie wskaźniki podnieść" - tłumaczył.