MPiT zapowiada nowelizację ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców


Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) z wnioskiem o nowelizację ustawy o rzeczniku MŚP, poinformowało biuro rzecznika MŚP. Ministerstwo zapowiedziało uwzględnienie postulatów rzecznika jeszcze w tej kadencji Sejmu.
"W pierwotnym tekście ustawy o rzeczniku MŚP nie uwzględniono możliwości interweniowania w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach. Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień Konstytucji Biznesu, zwłaszcza, że do Biura Rzecznika napływa bardzo dużo wniosków w sprawach ZUS" - czytamy w komunikacie.
Początkowo zmiany w ustawie o Rzeczniku pojawiły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. pakiet Przyjazne Prawo), ale na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały wykreślone. Zaniepokojeni tym faktem przedsiębiorcy, jak również organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku zwróciły się do prezesa Rady Ministrów ze stanowiskiem w którym wskazywały na konieczność zmian w tym zakresie. Uznano je bowiem za niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań przez rzecznika, podano w materiale.
"W odpowiedzi skierowanej do Rady Przedsiębiorców, działającej przy rzeczniku MŚP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zobowiązało się do ponownego zainicjowania działań w ramach procedury legislacyjnej mające na celu zmianę oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania jego Biura. Minister Jadwiga Emilewicz oraz wicepremier Jacek Sasin zapowiedzieli uchwalenie wnioskowanych zmian w osobnym druku sejmowym na wrześniowym posiedzeniu Sejmu" - czytamy także.
"Dzięki zmianom w ustawie o Rzeczniku MŚP, nasi prawnicy będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorcom i angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ten sposób będziemy mogli efektywniej bronić Konstytucji Biznesu i bronić właścicieli firm przed samowolą urzędników, a także doprecyzujemy szereg przepisów, które mogły dotychczas budzić wątpliwości. Dziękuję minister Jadwidze Emilewicz i wicepremierowi Jackowi Sasinowi za współpracę w tej kwestii i uwzględnienie głosu przedsiębiorców w procesie legislacyjnym. To doskonały przykład dialogu władzy z przedsiębiorcami" - podsumował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, cytowany w komunikacie.
(ISBnews)