Biuro przeszło z analizy do kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, który awansował na szefa resortu finansów.
Analiza przedkontrolna rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Zakończenie kontroli oświadczeń majątkowych zaplanowano na połowę lipca tego roku.
– Zazwyczaj trwają one trzy miesiące, ale w uzasadnionych przypadkach mogą być wydłużone do pół roku – mówi informator DGP zbliżony do CBA. Udało nam się te informacje potwierdzić w drugim, niezależnym źródle.