Pisemne uzasadnienie wyroku uniewinniającego byłego prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego M. zostało złożone w terminie - poinformował w piątek PAP rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski. B. prezydent był oskarżony o gwałt i molestowanie urzędniczki magistratu.

Uzasadnienie wyroku uniewinniającego zostało złożone w sekretariacie II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Wkrótce ma trafić do stron.

Olgierd Dąbrowski-Żegalski przypomniał, że sąd rejonowy w Olsztynie 28 grudnia 2018 r. wydał nieprawomocny wyrok, którym uniewinnił Czesława Jerzego M. od popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów: zgwałcenia urzędniczki olsztyńskiego magistratu oraz seksualnego wykorzystania zależności służbowej, polegającego na molestowaniu i zgwałceniu tej samej urzędniczki.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oraz pokrzywdzona kobieta kilka dni po ogłoszeniu wyroku złożyły do sądu wnioski o jego pisemne uzasadnienie. Z uwagi na obszerność i skomplikowany charakter sprawy termin na sporządzenie uzasadnienia został przedłużony do końca maja tego roku. Sprawa liczy 68 tomów akt, czyli łącznie 13,6 tys. kart dokumentów.

Jak podał sąd, wyznaczony termin został dotrzymany i w piątek w sekretariacie II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie zostało złożone pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie Czesława Jerzego M.

"Uzasadnienie wyroku jest bardzo obszerne — liczy 468 stron i zawiera się w aż trzech tomach akt sprawy. Ze względu na to, że proces Czesława Jerzego M. toczył się z wyłączoną jawnością, mogę poinformować jedynie, że uzasadnienie zawiera bardzo szczegółowe omówienie zarówno wyjaśnień złożonych przez oskarżonego, jak i zeznań osoby pokrzywdzonej oraz wszystkich świadków, mających istotne znaczenie w tej sprawie" - podał sędzia Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że pisemne uzasadnienie wyroku w najbliższych dniach zostanie wysłane stronom. Strony skarżące będą miały dwa tygodnie, liczone od dnia doręczenia im wyroku z uzasadnieniem, na złożenie apelacji.(PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka