Jesteśmy w takim momencie dziejów Unii Europejskiej, w którym mogą nastąpić pozytywne zmiany i od wyników wyborów zależy, czy ta szansa będzie wykorzystana - podkreślił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w TVP3 Lublin powiedział, że w obecnym momencie dziejów Unii mogą nastąpić "zmiany i to zmiany pozytywne". "I od wyników wyborów - także w Polsce, chociaż oczywiście nie tylko w Polsce - zależy, czy ta szansa będzie wykorzystana" - zaznaczył.

"Czy te siły, które dotychczas były niedopuszczane do współwładzy w UE, zostaną dopuszczone, czy też nie?. Czy ci, który uważają, że UE jest bezwzględnie potrzebna Europie, poszczególnym państwom, także Polsce, ale jednocześnie trzeba dokonać w niej zmian, będą mogli prowadzić politykę zmierzającą do tych zmian, czy też będzie to w dalszym ciągu niemożliwe?. To jest bardzo ważne dla przyszłości Unii, dla przyszłości Polski" - wskazał prezes PiS.

Dodał, że wybory do PE mają także znaczenie w kontekście późniejszych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

"To z kolei zdecyduje o tym, w którą stronę pójdzie nasz kraj: czy to będzie podtrzymanie polityki dobrej zmiany w sferze społecznej, wartości, ochrony naszego bezpieczeństwa; zabiegów o równość Polski, polskich obywateli i Polski jako państwa w UE, jej pozycję międzynarodową. Czy też powrócimy do tych czasów, które mamy już - mam nadzieję - na zawsze za sobą, to znaczy czasów, kiedy o polityce decydowały różnego rodzaju partykularne, często niejasne względy i kiedy to, co określamy jako interes narodowy, nie było szczególnie poważnie traktowane" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że w szczególności "nie był poważnie traktowany interes tych ziem, które są na wschód od Wisły, a więc także Lubelszczyzny".