Senat zgłosił poprawkę do noweli Prawa pocztowego, likwidującej lukę w przepisach - odesłanie do nieobowiązujących już przepisów dotyczących niedoręczonych przesyłek.

Zgłoszona przez Senat poprawka przywraca fragment przepisu, który określa podmiot obowiązany do stosowania wskazanych w ustawie regulacji.

Nowelizacja likwiduje zawarte w obecnych przepisach odesłania do nieobowiązujących już przepisów Kodeksu cywilnego z 1964 roku. ws. niedoręczonych przesyłek. Nowe przepisy odsyłają już do obowiązującej od 2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych, kompleksowo regulującej zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można ustalić lub których nie można dostarczyć do właściciela.

W uzasadnieniu do noweli napisano, że zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym zmian będzie poprawa spójności i przejrzystości systemu prawnego. "Ustawa ma niewielki wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w tym na majątkowe prawa i obowiązki przedsiębiorców lub prawa i obowiązki przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej – dotyczy wyłącznie podmiotów świadczących usługi pocztowe a ze względu na swój zakres przedmiotowy (postępowanie z przesyłkami, których nie można doręczyć) obejmuje marginalny charakter całej działalności tych podmiotów. Ponieważ ustawa wypełnia niewątpliwą lukę prawną, jej skutkiem będzie poprawa obrotu gospodarczego" - zapewniono.

Chodzi o to, że podmioty świadczące usługi pocztowe w szczególnych okolicznościach, mają obowiązek dostarczania zawartości niedoręczonych przesyłek staroście. (PAP)

autor: Marcin Musiał