Od poniedziałku przedstawiciele oświatowej Solidarności okupują małopolskie kuratorium oświaty w Krakowie. W poniedziałek w budynku przebywało siedmioro nauczycieli, w środę liczba ta wzrosła do kilkunastu. Kolejne osoby przyjeżdżają do Krakowa. Około 16.00 ma się tu odbyć ogólnopolskie Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Tematem rozmów będzie dalszy przebieg protestu w małopolskim kuratorium.

"Wiem, że środowisko nauczycielskie jest zdeterminowane. Czekamy na rozstrzygnięcie spraw nauczycieli i zakończenie okupacji. Czekam, może ktoś przyjedzie (z rządu – PAP)" – powiedziała w środę dziennikarzom małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Podkreśliła, że nie wyobraża sobie, aby pracownicy oświaty przez kolejne dni i noce czekali w budynku kuratorium na rozstrzygnięcie spraw. Wyraziła też zadowolenie z tego, że okupujący nauczyciele chcą zapobiec wielkiemu protestowi zapowiadanemu na czas egzaminów gimnazjalnych.

"Jak słyszę, że Solidarność chce zapobiec wielkiemu protestowi w czasie egzaminów, że chce, aby dorośli sami między sobą załatwiali sprawy, i nie chcą szkody dziecka, to jestem jak najbardziej za tym, żeby to (okupacja – PAP) odbywało się tutaj, żeby doszło do rozwiązania" – powiedziała kurator.

Nauczyciele domagają się m.in. zwiększenia wynagrodzenia – od 2019 r. o 15 proc., a od 2020 r. o kolejne 15 proc., przywrócenia poprzedniego czasu awansu zawodowego (według nowych zasad nauczycielem kontraktowym można zostać po co najmniej roku i 9 miesiącach stażu; wcześniej wystarczył 9-miesięczny straż).

Na drzwiach sali konferencyjnej w kuratorium, w której przebywają nauczyciele, powieszony jest list, który protestujący wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście domagają się, aby premier podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji nauczycieli. Proszą, aby stanowisko ministra oświaty zajmowała osoba, która "będzie miała odwagę występować również w interesie nauczycieli, tak jak to czynią ministrowie w podległych sobie resortach".

We wtorek ze związkowcami w Warszawie spotkała się minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Tematem rozmów była sytuacja nauczycieli, w tym okupacja, którą od poniedziałku prowadzi ta grupa zawodowa w budynku małopolskiego kuratorium oświaty w Krakowie.

MEN w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że uczestnicy spotkania umówili się na dalsze rozmowy w sprawie ewentualnych nowych rozwiązań.

"Obu stronom zależało na przedstawieniu obiektywnej sytuacji, z wyraźnym zaakcentowaniem dokonanych już lub będących w trakcie realizacji postulatów związków zawodowych, w tym podwyżek płac nauczycieli. Obie strony zapewniły, że dołożą wszelkich starań, by napięta sytuacja, która ma miejsce chociażby w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty, wróciła do normy" – podkreśliło ministerstwo. (PAP)

Autor: Beata Kołodziej