Programy społeczne realizowane przez rząd mogą być doskonałym kołem zamachowym polskiej gospodarki – oceniła wicepremier Beata Szydło, która uczestniczyła w spotkaniu poświęconym programowi Dostępność plus. Na realizację tego programu ma być przeznaczono 23 mld zł do 2025 r.

Jak podkreśliła Szydło podczas poniedziałkowego spotkania w Wierzchosławicach (woj. małopolskie), program Dostępność plus, przygotowany przez rząd PiS i ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego, wchodzi w etap wdrażania w życie.

„Jest to szeroki program prospołeczny, dedykowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych. Mieści się on w ramach pakietów programów społecznych, które rząd realizuje od początku swojej kadencji” - zaznaczyła wicepremier.

„W życiu i przestrzeni publicznej jest tak wiele barier, które są utrudnieniem dla normalnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych, ale też osób starszych. Przygotowany program ma niwelować te bariery” - powiedziała Szydło.

Dodała, że Dostępność plus ma bardzo szeroki wymiar, będzie realizowany we współpracy z samorządami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami. „Mamy nadzieję i wierzymy w to, że rzeczywiście dzięki +Dostępności plus+ codzienne życie, funkcjonowanie dla osób niepełnosprawnych i starszych stanie się po prostu łatwiejsze” - podkreśliła wicepremier.

Według niej, wraz z ogłoszonym w zeszłym miesiącu pakietem programów tzw. „piątką Morawieckiego”, programy społeczne „mogą być doskonałym kołem zamachowym polskiej gospodarki”.

„Gospodarka rozwija się coraz szybciej, udało się nam również rozwiązać problemy z systemem podatkowym – system podatkowy został uszczelniony i dzisiaj te miliardy złotych, które kiedyś wypływały poza budżet (…) trafiają do budżetu i z tych środków mogą być realizowane kolejne programy społeczne” - zaznaczyła Szydło.

Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju przypomniał, że program Dostępność plus jest realizowany od początku 2018 roku i potrwa minimum do 2025 roku. „W ramach programu chcemy zaangażować około 23 mld zł, są to środki zarówno pochodzące z budżetu państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również środki samorządów” zaznaczył.

Program – zaznaczył wiceminister – będzie realizowany w wielu obszarach, jak np. służba zdrowia, rozwiązania architektoniczne, ale także edukacja, w tym stworzenie modelowej szkoły, zarówno podstawowej, jak i średniej, poprawy transportu czy innowacji.

„Program jest wieloaspektowy i wieloobszarowy, wymaga współpracy na linii rząd, samorząd, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe” - zaznaczył Hamryszczak.

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia zapowiedziała, że w ramach programu Dostępność plus resort przygotował kilka projektów, które będą realizowane na terenie podmiotów leczniczych w całym kraju.

„Dostępność do świadczeń zdrowotnych, to nie tylko dostępność czasowa, ale także możliwość dotarcia osoby niepełnosprawnej, seniora do konkretnych placówek ochrony zdrowia” - dodała wiceminister. Według jej zapowiedzi na likwidację barier architektonicznych w placówkach służby zdrowia w pierwszym etapie przeznaczone będzie ponad 150 mln zł.

„Program to nie tylko dostępność architektoniczna, ale także zmiany organizacyjne, które ułatwią pacjentom, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych a także dostępność cyfrowa, w tym przyjazne strony internetowe, rejestracja w formie elektronicznej, te wszystkie kwestie chcemy realizować w ramach programu Dostępność plus” - zapowiedziała Szczurek-Żelazko