60 sesji w pięciu blokach tematycznych, ok. 400 prelegentów, trzy wydarzenia towarzyszące – tak, w największym skrócie można zapowiedzieć IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych.
Jak poprawiać dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii medycznych? Jakie korzyści ze stosowania nowatorskich rozwiązań mają system opieki zdrowotnej i cała gospodarka? W jaki sposób finansować wdrażanie do praktyki klinicznej najbardziej efektywnych innowacji? Jakie kryteria zasadności inwestowania w nowe terapie przyjąć powinno zarówno państwo, jak i przemysł? To sprawy, które obok kwestii związanych z finansowaniem i kadrami, zostaną poruszone podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
– Nie zabraknie programowych nowości. Kongresowi po raz pierwszy towarzyszyć będzie konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC), a także konkurs Start-Up-Med, mający na celu wyróżnienie najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii medycznych – mówi redaktor naczelny portalu i magazynu „Rynek Zdrowia” Wojciech Kuta. NTEC będzie okazją do zapoznania się z technologicznymi nowościami stosowanymi w kardiologii.
Reklama
Wzmocnieniem merytorycznej debaty o przyszłości nowych technologii w medycynie będzie kierowany do kreatywnych autorów innowacji konkurs Start-Up-Med. Jego celem jest wybór i wyróżnienie start-upów – najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe, a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Zainteresowanie konkursem Start-Up-Med było zdaniem organizatorów całkiem duże ‒ przysłano opisy 32 rozwiązań. Zgłoszone start-upy oceni grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. znakomici klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego.
– Agenda tegorocznego kongresu obejmie także chyba najbardziej gorące ostatnio tematy w ochronie zdrowia, w tym problemy dotyczące braków kadrowych czy wynagrodzeń – zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. Po raz pierwszy w trakcie HCC odbędą się osobne sesje dotyczące opieki pielęgniarskiej, ratownictwa medycznego i medycyny pracy. Nowością będzie też formuła otwartych sesji i wykładów, na które drugiego dnia kongresu, 8 marca, zapraszamy mieszkańców woj. śląskiego i nie tylko tego regionu – dodaje Kuta.
7 marca, podczas gali IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, poznamy laureatów drugiej edycji konkursu Zdrowy Samorząd, organizowanego przez redakcje „Portalu Samorządowego” i „Rynku Zdrowia”. Celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. – Tegoroczna edycja konkursu cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy aż 179 programów zdrowotnych z 82 samorządów. Zostaną teraz ocenione przez ekspertów z rady konsultacyjnej, a także w trwającym do 1 marca głosowaniu czytelników naszych portali – informuje naczelny „Rynku Zdrowia”.