Postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało w poniedziałek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w Polsce w niedzielę 26 maja, w godzinach 7-21.

O tym, że Andrzej Duda podpisał postanowienie poinformowała wcześniej prezydencka kancelaria. Postanowienie weszło w życie z dniem jego ogłoszenia i oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza, która potrwa do 24 maja. Jak zaznacza Państwowa Komisja Wyborcza, komitety wyborcze "mogą prowadzić agitację wyborczą dopiero od dnia przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego".

Jako załącznik do prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw ukazał się kalendarz wyborczy określający terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem 6 kwietnia upłynie termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, a 16 kwietnia o północy - termin zgłaszania list wyborczych. Do 8 kwietnia powołane mają zostać okręgowe i rejonowe, a do 5 maja - obwodowe komisje wyborcze.

Do 11 maja czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, mają osoby z niepełnosprawnością. Do 17 maja niepełnosprawni wyborcy będą mogli z kolei składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Od 11 do 24 maja publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni będą rozpowszechniać nieodpłatnie audycje wyborcze przygotowane przez poszczególne komitety.

Do 21 maja wyborcy będą mieli możliwość składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Z kolei do 23 maja możliwe będzie zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

24 maja o północy zakończy się kampania wyborcza.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.