W roku budżetowym 2018 odsetek odrzuconych wniosków o wizę turystyczną do USA w przypadku obywateli polskich wyniósł 3,99 proc., co oznacza znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem - podała ambasada USA w Polsce, przytaczając dane Departamentu Stanu.

Statystyki Departamentu Stanu - które, jak zaznaczono, są wstępne - obejmują ubiegły rok budżetowy, czyli okres między 1 października 2017 a 30 września 2018 r. W tym czasie odrzucono 3,99 proc. wniosków złożonych przez obywateli Polski o wizę kategorii B. W roku budżetowym 2017 r. odsetek odrzuconych wniosków wynosił 5,92 proc. Dla porównania - w roku budżetowym 2008 było to 13,8 proc.

Ambasada USA podkreśliła jednak, że mimo utrzymującej się od kilku lat tendencji spadkowej odsetek odmów nadal przekracza 3 proc., czyli poziom, którego nieprzekraczanie jest wymogiem koniecznym, aby kraj był dopuszczony do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program). Ambasada przypomniała, że warunkami tymi są: sprowadzenie wskaźnika odmów w odniesieniu do kategorii wiz turystycznych za miniony rok budżetowy do poziomu poniżej 3 proc.; konieczność wdrożenia stosownych umów o wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa; współpraca w obszarze prawa i porządku oraz zakończona pomyślnie procedura w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzana przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Reklama

Jednocześnie ambasador Georgette Mosbacher zapewniła, że będzie wspierała polskie starania o spełnienie wszystkich wymogów przystąpienia do ruchu bezwizowego. "Uczynię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc Polsce w przystąpieniu do programu ruchu bezwizowego jeszcze za mojej kadencji ambasadora. Tak duży jak obecnie ruch turystyczny między naszymi krajami przyczynia się do umacniania więzów przyjaźni i przynosi znaczące korzyści gospodarcze zarówno USA, jak i Polsce" - oświadczyła.

Obecnie z obowiązku ubiegania się o wizę turystyczną zwolnieni są obywatele 38 państw, w tym większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Spośród krajów UE programem ruchu bezwizowego nie są oprócz Polski objęte także Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia.