Grupa Azoty otrzyma 20,5 mln zł na utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w Puławach - podało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Całkowity koszt inwestycji to 50,5 mln zł., realizacja przedsięwzięcia ruszy 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 roku - dodano.

Jak podano w komunikacie, "środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane - zaadoptowanie i wybudowanie obiektów oraz kompleksowe wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego". "W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R. Wzmocniony zostanie także potencjał kadrowy Grupy Azoty w obszarze badań i rozwoju poprzez zatrudnienie dwudziestu osób" - podano.

"Wsparcie rozbudowy infrastruktury B+R to inwestycja w innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej branży chemicznej" - powiedziała, cytowana w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodano, że "własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli spółce na realizację długofalowej strategii rozwoju. Otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how".

W komunikacie podkreślono, że "prace badawcze będą prowadzone w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty obszarach tj. dla nawozów i biotechnologii". Efekty tych prac pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjne spółki. Technologie i procesy, które zostaną wypracowane w nowym Centrum Badawczo- Rozwojowym przełożą się na wzmocnienie pozycji spółki wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa" - zaznaczono.