Sejm zajmie się w środę projektami PiS: noweli Kodeksu wyborczego oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Oba projekty były punktami spornymi porządku obrad. O tym, że Izba się nimi zajmie posłowie zadecydowali w głosowaniu.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu PiS zmian w Kodeksie wyborczym zagłosowało 224 posłów, przeciw było 171, jeden wstrzymał się od głosu. Za rozpatrzeniem projektu PiS nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych głosowało 222 posłów, 173 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym przewiduje m.in., że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Obecnie nie może kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pobawienia wolności.

Projekt PiS nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych zakłada wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł w związku z ubytkiem opłat abonamentowych w latach 2018-19. Propozycja ta ma zapewnić lepsze finansowanie mediów publicznych w Polsce.