W grudniu zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy deklaruje 62 proc. badanych; przez ostatni miesiąc zaufanie głowy państwa spadło o 5 punktów procentowych. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 55 proc., czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w listopadzie - wynika z sondażu CBOS.

Najwyższym poziomem zaufania wśród polityków, o których zapytał CBOS, nadal cieszy się prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego deklaruje 62 proc. badanych, a nieufność – 26 proc. W porównaniu do listopada zaufanie do prezydenta spadło o 5 proc. a poziom nieufności wzrósł o 3 punkty procentowe. 9 proc. ankietowanych deklaruje obojętność wobec głowy państwa.

Na drugim miejscu wśród uwzględnionych osób publicznych znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 55 proc. respondentów, a 28 proc. wyraża nieufność. Poziom zaufania do szefa rządu spadł o 3 punkty procentowe od listopada; jednocześnie o tyle samo wzrósł odsetek badanych, którzy nie ufają premierowi. 12 proc. wyraża obojętność wobec szefa rządu.

Na trzecim miejscu rankingu zaufania znalazł się w tym miesiącu Paweł Kukiz, któremu ufa 45 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 26 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe). 21 proc. wyraża obojętność wobec lidera Kukiz'15.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 29 listopada–9 grudnia 2018 roku na liczącej 942 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.