Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy ofiar komunistycznej władzy w związku z przypadającą w czwartek 37 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Tego dnia od rana Polskie Radio i Telewizja Polska nadawały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w który poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu dekretem Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Senat na obecnym posiedzeniu zajmie się nowelą ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatku handlowego, która przedłuża zawieszenie tego podatku na kolejny rok - do końca 2019 roku. Ustawa ta obowiązywała od 1 września 2016 roku, ale w połowie września br. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w jego sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną. Senatorowie zajmą się też ustawą, która określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, a także m.in. wprowadzenie systemu finansowego wsparcia dla podmiotów opiekujących się takimi grobami i nowelizacją ustawy o paszach, która zakłada wydłużenie o dwa lata - do 1 stycznia 2021 r. - okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.

Senatorowie będą też pracować nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 oraz nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Senatorowie będą też pracować nad przepisami dot. wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Upraszczają one i skracają proces wyboru projektów. Ustawa nie zakłada jednak wsparcia dla terenów leśnych dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017, co proponowali w czasie prac w Sejmie posłowie PO.

Izba zajmie się ustawą o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych; reguluje ona sytuację europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce. Dotyczy ona zapewnienia możliwości stosowania w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. statusu i finansowania europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP).

W porządku obrad są też przepisy, przewidujące dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów w tych służbach. Według MSWiA liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 roku wzrośnie o 2640.

Senatorowie będą pracować nad projektem nowelizacji ustaw: o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych; zajmą się też projektami uchwał: w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego i w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek