Zachowanie proporcji między ingerencją regulacyjną państwa na rynku kapitałowym, a zdolnością tego rynku do samoregulacji, to jeden z najistotniejszych elementów, jakie min. finansów bierze pod uwagę w procesie kształtowania rozwiązań dla tego rynku- powiedziała szefowa MF Teresa Czerwińska.

Minister Czerwińska uczestniczyła w czwartek w 7. edycji Kongresu Rynku Kapitałowego. W jego trakcie mówiono m.in. na temat szans, ryzyk, wezwań, czy barier dla polskiego rynku kapitałowego.

"Rynek kapitałowy jest jednym z najściślej regulowanych sektorów w gospodarce. I to zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Co więcej, regulacje te podlegają ciągłym zmianom" - powiedziała Czerwińska.

Jak tłumaczyła, należy przy tym pamiętać, że rola państwa, jako regulatora, musi ważyć interesy wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

"Czyli funkcja państwa, jako regulatora powinna być wspierana poprzez szerokie konsultacje publiczne. I przywiązujemy do tego niezwykle istotną uwagę. A zatem, chcę podkreślić wyraźnie, że to zachowanie właściwej proporcji pomiędzy ingerencją regulacyjną państwa na rynku kapitałowym, a jego zdolnością do samoregulacji jest jednym z najistotniejszych elementów branych pod uwagę przez ministra finansów w trakcie kształtowania nowych rozwiązań regulacyjnych, prawnych dla rynku finansowego" - powiedział szefowa MF.

Czerwińska tłumaczyła, że Polska w ciągu ostatnich blisko trzech dziesięcioleci buduje swoją pozycję w globalnej strukturze rynków kapitałowych. Jak zaznaczyła, nie jest to oczywiście zadanie łatwe. "Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy rynkiem stosunkowo młodym. Ze względów historycznych nie tak zasobnym jak inne rynki, jak np. rynek amerykański, czy brytyjski" - mówiła.

Zdaniem minister, naturalnym polem działania naszego rynku finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych jest europejski rynek kapitałowy, którego jesteśmy istotnym elementem.

"Dzisiaj ten europejski rynek kapitałowy jest w obliczu bardzo istotnych, zasadniczych zmian. Widoczne jest coraz bardziej wyraźne dążenie do konsolidacji strukturalnych. Komisja Europejska dąży do tego, aby przyspieszyć prace nad unią rynków kapitałowych. Argumentując, że daje to większa stabilność rynkom, większe bezpieczeństwo inwestorów i też ułatwia pozyskiwanie kapitałów dla małych i średnich przedsiębiorstw" - wyjaśniała.

Zdaniem Czerwińskiej, dążenie konsolidacyjne w dużej mierze jest przyspieszane przez procesy związane z Brexitem, w efekcie którego następuje ponowny podział ról i sił pomiędzy europejskimi centrami finansowymi. Według niej, m.in. Frankfurt, czy Paryż starają się przejmować schedę po tracącym na pozycji Londynie.

"Chcąc dobrze się uplasować w tym nowym podziale ról europejskich rynków kapitałowych, musimy wzmacniać nasz rodzimy rynek kapitałowy, w tym pozycję Giełdy Papierów Wartościowych, która na tym rynku jest bardzo istotna. Mamy ku temu odpowiednie narzędzia. Chcemy wykorzystać zarówno narzędzia legislacyjne w postaci ustaw, regulacji (...) Ale także narzędzia, takie, które w sposób typowo ekonomiczny, poprzez mechanizmy finansowe będą ten rynek wspierać. Czyli ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przygotowana przez mój resort, Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego - to wszystko ma spowodować, aby rynek kapitałowy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie będzie spełniał swoją rolę, swoją funkcję w gospodarce. Poprzez silniejszy nadzór, większe bezpieczeństwo, większą transparentność procesu i budowę zaufania uczestników rynku kapitałowego do jego mechanizmów" - powiedziała Czerwińska

Minister dodała, że istotne jest znalezienie równowagi oraz wyważenie interesów wszystkich uczestników rynku kapitałowego. "Bo przecież nie chodzi i przeregulowanie, bo wówczas kapitał ucieka z rynków przeregulowanych. Ale chodzi o transparentność, ochronę inwestora, wyważenie tych interesów. I kierowanie się tym, ile regulacji powinno w tym wszystkim być, a ile zdolności samoregulacji rynków kapitałowych w tym całym mechanizmie" - wskazała Czerwińska. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta